Insumos e información

Apoyan:


AECI
- Agencia
Española de
Cooperación Internacional

           
                   
Auspician:      
Facultad de Arquitectura | Bulevar Artigas 1031 | CP: 11.200 | Montevideo, Uruguay
Tel: +5982 4001106 int. 121 | e-mail:
seminariomontevideo@farq.edu.uy